Виїзні лабораторні заняття на базі Державного науково-дослідного інституту ветпрепаратів та кормових добавок

22 лютого 2017 року для студентів технологічного відділення ЛКММП НУХТ під керівництвом завідувача Ольги Іванівни Любої і викладацького складу: Маслійчук О.Б., Мороз О.О., Шеремети  І.Я. та  Іжевської О.П. були проведені виїзні лабораторні заняття з біохімії, аналітичної хімії, мікробіології, мета яких – покращення якості освіти. Для досягнення поставленої мети у фізико-хімічному секторі проводили експериментальні дослідження хімічного складу харчових, м’ясних та молочних продуктів. Аналіз та узагальнення результатів досліджень було виконано спільно із науковими співробітниками інституту Ривак Галиною Петрівною та Рудик Галиною Володимирівною. Характеристика хімічного складу здійснювалась за вмістом основних речовин, зокрема:
  • масову частку білкових речовин визначали методом К’єльдаля;
  • склад окремих амінокислот – методом іонообмінної рідинної хроматографії на автоматизованому аналізаторі амінокислот (Чехія), обробка результатів яких здійснювалась з використанням комп’ютерних технологій;
  • вміст жиру – методом Сокслета;
  • вміст окремих мікроелементів – методом спектроскопії на рентгенофлоурисцентровому аналізаторі;
  • вітаміну В1 – методом, що ґрунтується на окисленні тіаміну в тіохромі, екстракції останнього в органічному розчиннику і вимірюванні інтенсивності флуоресценції;
  • вітаміну В2 – методом,  що ґрунтується на визначенні рибофлавіну за допомогою рибофлавінзв’язуючого апобілка з білка курячих яєць.
У мікологічній лабораторії студенти мали унікальну можливість ознайомитись з депонуванням (зберіганням) штамів мікроорганізмів (штам – це конкретна чиста культура певного виду). Майбутні молодші спеціалістиспостерігали за династією розвитку колоній бактерій, ентеробактерій, грибів, а також наглядно вивчали культивування мікробів у чашках Петрі. В лабораторії токсикології студенти спостерігали за проведенням клінічних випробувань нових лікарських препаратів на моделях захворювань у тварин.
Студенти та працівники коледжу висловлюють подяку заступнику директора інституту з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині Тарасу Романовичу Левицькому.