Виїзні лекції студентів ЛКММП НУХТ на молокозавод "Радимо"

8 листопада 2018 р. завідувачем технологічного відділення були організовані виїзні лекції на базі виробничих цехів "Радивилівмолоко" для групи №31 ("Зберігання, консервування та переробка молока")
Викладачі спецдисциплін Перун Галина Петрівна та Лакоцька Леся Петрівна разом із головним технологом, провели ознайомлення з підприємством, закріпили теоретичні знання з технології молока та молочних продуктів, технологічного обладнання галузі, процесів і апаратів харчових виробництв. Ознайомились із будовою і принципом дії обладнання, а саме сепараторів, гомогенізаторів, маслоутворювачів. Студенти брали участь у деяких процесах виробництва сиру сичужного, а саме у підготовці молока до сичужного зсідання, постановці і обробці зерна та формуванні сиру. Також відвідали камери соління та дозрівання сиру, контролювали параметри цих процесів. Лаборанти приймального відділення провели майстер клас дослідження молока як традиційними, так і експресметодами. студенти коледжу спостерігали за відбором та дослідженням якості готового продукту у лабораторії технохімічного аналізу, ознайомилися з роботою мікробіологічної лабораторії, спостерігали за дослідженням молочних продуктів на наявність патогенної мікрофлори.
Під час виїзних лекцій студенти глибше дізналися про виробництво молочних продуктів та роботу обладнання і осягнули цикл роботи всього підприємства.