Дистанційне навчання

Завдання для студентів коледжу
відповідно до програми дисципліни
Перелік тем для вивчення в період карантину
І курс групи №11/12/15№13/14
для всіх спеціальностей
Група
Дисципліна
Перелік тем для вивчення
№11/12/15,
№13/14
Українська мова
- Правопис префіксів і суфіксів. Правила переносу слів.
- Складні випадки уживання великої літери.
- Написання складних слів разом, окремо , через дефіс.
- Написання слів іншомовного походження.
- Правило «дев’ятки».
Українська література
- М. Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих предків».
- О. Кобилянська «Вальс меланхолічний».
- В. Стефаник «Камінний хрест».
Зарубіжна література
- Ґете «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина).
- Модерністська проза початку ХХ ст.
- Франц Кафка «Перевтілення».
- Життєвий і творчий шлях М.  Булгакова.
Англійська мова (11/12)
Їжа. Заклади харчування. Назви продуктів, страв. Вивчення лексики до теми.
Їжа. Страви національної кухні України та Великобританії.
Заклади харчування. Меню. Уюблені страви. Опрацювання текстів за тематикою.
Англійська мова (15)
- Лондон - столиця Великобританії.
- Система освіти у Великобританії.
- Звичаї, традиції та національні свята.
- Епізоди з історії Великобританії.
Англійська мова (13/14)
Країна, мову якої вивчаю, - Великобританія.
 - Система освіти у Великобританії.
 - Звичаї, традиції та національні свята.
 - Епізоди з історії Британії.
Німецька мова
Країна, мову якої вивчаю, - Німеччина.
- Берлін - столиця Німеччини.
- Система освіти в Німеччині.
- Звичаї, традиції та національні свята.
Історія України
- Україна в перші повоєнні роки (1945- початок 50-х років).
- Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964).
Всесвітня історія
- Країни Західної Європи (Велика Британія, Німеччина).
- СРСР та нові незалежні держави «Відлига» (1953-1964р).
Алгебра (11/12/15)
- Показникова функція. Властивості. Розвязування рівнянь різними методами шляхом зведення до найпростіших.
Алгебра (13/14)
- Періодичність функцій.
- Властивості та графіки тригонометричних функцій.
Геометрія (11/12/15)
- Паралельність прямих і площин в просторі. теореми. Ознаки. Задачі.
Геометрія (13/14)
- Двогранний кут
Біологія і екологія
- Екологія популяції.
- Характеристика  екосистем та біосфери.
Географія
- Картографія. Сучасні картографічні твори.
- Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети.
- Географічна оболонка Землі.
Фізика і астрономія
- Взаємодія електричних струмів.
- Магнітне поле струму.
- Сила Ампера. 
- Магнітна індукція.  Магнітний потік.
- Замкнутий контур у магнітному полі .
- Сила Лоренца.
- Магнітні властивості речовини.
- Феромагнетики.
Хімія
- Особливості водних розчинів сполук з Гідрогеном, їх застосування.
- Хімічні властивості сполук з гідрогеном.
- Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері
- Властивості оксидів неметалів.
- Кислоти. Кислотні дощі.
- Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою
Фізична культура
Ранкова гімнастика, дихальні вправи, вправи для розвитку сили, гнучкості.
Захист Вітчизни
(хлопці)
Характеристика зон стихійного лиха.
Сутність, зміст і послідовність виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Розшук уражених та способи рятування людей.
Захист Вітчизни (дівчата)
- Перша долікарська допомога при отруєнні.
- Класифікація опіків. Надання допомоги при опіках.
- Класифікація інфекційних хвороб. Шляхи передачі інфекції.
- Заходи профілактики та боротьби з інфекційними хворобами.
Інформатика
- Підтримка обмежень цілісності в БД. Відображення моделі явища (сутності) структурою запису (рядка таблиці).
-  Введення даних у базу.
- Створення інтерфейсу користувача для введення даних у базу.
 
Завдання для студентів коледжу
відповідно до програми дисципліни
Перелік тем для вивчення в період карантину
ІІ курс групи №21, №22, №25,
спеціальність 181 «Харчові технології»
Група
Дисципліна
Перелік тем для вивчення
№21, №22, №25,
Українська мова
- Книжна і розмовна лексика. Оцінна лексика.
- Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.
- Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.
Українська література
- Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко»,  «Недумано, негадано».
- Інтимна лірика Ліни Костенко.
- Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».
Англійська мова
Культура і мистецтво.
- Видатні творці України.
- Видатні творці Великобританії.
 Подорожування.
- Транспорт повітряний, морський, залізничний, автомобільний.
- Великобританія. Визначні місця. Діалогічне мовлення за темою. Розповіді про улюблені місця.
Німецька мова
Подорожування.
- Країни та національності.
- Подорож до Німеччини, що варто побачити.
Алгебра (21)
- Первісна. Таблиця первісних. Невизначений інтеграл. Правила знаходження первісних.
- Приклади задач, що приводять до
поняття інтеграла. Означення інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца.
- Застосування інтеграла до обчислення площ. плоских фігур. Розв’язування вправ.
Алгебра (22/25)
- Визначений інтеграл, його геометричний зміст.
- Обчислення площ плоских фігур.
- Елементи комбінаторики.
Геометрія (21)
- Об’єм зрізаного конуса. Загальна формула для об’ємів тіл обертання.
- Об’єм кулі. Розв’язування задач до теми.
- Об’єм кульового сегмента і сектора.
Геометрія (22/25)
- Тіла обертання. Циліндр. Властивості. Перерізи.
Фізична культура
Ранкова гімнастика, дихальні вправи, вправи для розвитку сили, гнучкості
Історія України
- Україна в складі Російської і Австро-Угорської імперій.
- Українська революція 1917-1921 рр.
- Україна між двома світовими війнами (1921-1939рр.)
Аналітична хімія
- Кислотно-основне титрування.
- Титрометричні методи окиснення-відновлення (редоксиметрія).
- Титрометричні методи осадження і комплексоутворення.
- Гравіметричний аналіз, суть класифікації.
Технічна мікробіологія (21)
- Дріжджі. Форми клітин.
- Віруси.
- Обмін речовин.
Технічна мікробіологія (22)
- Екологія мікроорганізмів.
- Основи генетики мікроорганізмів.
Мікробіологія та фізіологія (25)
- Патогенні мікроорганізми.
- Харчові отруєнні.
- Фізіологія харчування.
- Роль основних поживних речовин.
Загальна біохімія
- Вітаміни.
- Ліпіди.
- Вуглеводи.
Безпека життєдіяльності
- Техногенні небезпеки радіаційного походження.
- Хімічні небезпеки.
- Соціально-політичні небезпеки.
Компютеризація виробництва (гр.21,22)
- Програмування циклічних процесів обробки інформації.
-  Табличний процесор MS Excel. Обробка технологічної інформації за допомогою MS EXCEL.
-  Використання засобів MS EXCEL (функцій та формул) для розв’язання фахових задач.
-  MS EXCEL. Побудова діаграм. Сортування, фільтрування даних.
- Ресурси Інтернет. Робота в Internet: пошук та передача даних. Передача інформації електронною поштою.
Основи електротехніки
- Будова і принцип роботи трансформатора.
- Будова і принцип роботи генератора.
Основи охорони праці
- Вентиляція виробничих приміщень.
- Освітлення виробничих приміщень.
- Виробничий шум та вібрація.
Основи підприємництва
- Технологія заснування  власної справи.
- Бізнес-планування у підприємницькій     діяльності.
- Ризик як стимул ефективної діяльності підприємців.
- Страхування  як метод  зменшення  ризиків.
Вступ до спеціальності (гр.21)
- Технологія виробництва морозива
- Технологія виробництва вершкового масла.
- Технологія виробництва натуральних і перероблених сирів.
- Технологія молочних консервів. Особливості технології згущених молочних консервів та сухих молочних продуктів.
Основи тваринництва (гр.22)
- Ведення скотарства.
- Ведення свинарства.
- Конярство.
- Вівчарство.
Вступ до спеціальності (гр.22)
- Забій та первинне перероблення худоби.
- Обробка субпродуктів.
- Обробка кишкової сировини.
- Оброблення шкур.
- Виробництво харчових топлених жирів.
Устаткування ЗРГ (гр.25)
- Допоміжне обладнання.
- Теоретичні основи штучного охолодження.
- Безмашинні засоби охолодження.
Вступ до спеціальності (гр.25)
- Особливості національної та зарубіжної кухні.
- Характеристика приміщень для проживання та оснащення.
- Характеристика форм обслуговування відвідувачів.
 
Завдання для студентів коледжу
відповідно до програми дисципліни
Перелік тем для вивчення в період карантину
ІІ курс групи №23/24
Спеціальність 071 «Облік та оподаткування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Група
Дисципліна
Перелік тем для вивчення
№23/24
Українська мова
- Книжна і розмовна лексика. Оцінна лексика.
- Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.
- Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.
Українська література
- Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко»,  «Недумано, негадано».
- Інтимна лірика Ліни Костенко.
- Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».
Англійська мова (23)
Подорожування.
- Великобританія. Визначні місця. Діалогічне мовлення за темою. Розповіді про улюблені місця.
Англійська мова (24)
Велика Британії та її визначні особистості .
- Вікторіанська епоха в історії Англії.
Алгебра
- Визначений інтеграл, його геометричний зміст.
- Обчислення площ плоских фігур.
- Елементи комбінаторики.
Геометрія
- Переріз кулі площиною.
- Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів.
- Об'єми призми та паралелепіпеда
Фізична культура
Ранкова гімнастика, дихальні вправи, вправи для розвитку сили, гнучкості.
Історія України
- Політичні процеси в Україні в 1999-2005 роках.
- Помаранчева революція, її причини і наслідки.
- Економічний розвиток України в 1992- 2005 роках
Безпека життєдіяльності
- Техногенні небезпеки радіаційного походження.
- Хімічні небезпеки.
- Соціально-політичні небезпеки.
Охорона праці
- Вентиляція виробничих приміщень.
- Освітлення виробничих приміщень.
- Виробничий шум та вібрація.
Фінанси підприємства (гр.23)
- Фінансові аспекти використання основних засобів і інших необоротних активів.
- Фінансування та організація обігових коштів підприємства.
- Оподаткування підприємств.
Бухгалтерський облік (вступ до спец.)( гр.23)
- Бухгалтерські рахунки і подвійний запис.
- Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку.
- Принципи обліку господарських процесів.
Податкова система (гр.23)
- Оподаткування прибутку підприємств.
- Оподаткування доходів фізичних осіб.
- Спрощена система оподаткування в Україні.
- Екологічний податок.
- Рентна плата.
- Майнове оподаткування.
- Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Гроші і кредит (гр.23)
- Валютний ринок.
- Валютна система.
- Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.
- Центральні та комерційні банки.
- Фінансові посередники.
- Кредит у ринковій економіці.
- Міжнародні та регіональні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва.
Маркетинг (гр.23)
- Маркетингова товарна політика.
- Методи поширення товарів.
- Просування товарів.
- Ціни та цінова політика.
Менеджмент (гр.23)
- Організація взаємодії як функція менеджменту.
- Мотивація як функція менеджменту.
- Контроль як функція менеджменту.
- Комунікації у менеджменті.
Ціноутворення
- Цінова політика підприємства.
- Методи встановлення ціни.
Товарознавство продовольчих тов (гр.24)
- Зерно і зернопродукти.
- Крохмаль, цукор, мед.
- Кондитерські товари.
Організація і технолог торг. процесів (гр.24)
- Товарні склади оптових підприємств. Їх улаштування.
- Види і типи складів, їх функції, класифікація.
- Технологія складських операцій.
- Організація приймання товарів на складі за кількістю та якістю.
- Технологія відбору товарів.  Організація роботи залів товарних зразків.
- Організація і технологія тарних операцій.
Обладнання підпр.  торгівлі (гр.24/14С)
- Торговельне холодильне обладнання.
- Торговельні автомати. Види. Характеристика. Установлення. Експлуатація.
- Піднімально-транспортне устаткування. Класифікація. Види. Характеристика.
Основи торг підприємництва (гр.24)
- Планування підприємницької діяльності.
- Забезпечення функціонування підприємств торговельного підприємництва.
 
 
Завдання для студентів коледжу
відповідно до програми дисципліни
Перелік тем для вивчення в період карантину
І курс група №15С
спеціальність 181 «Харчові технології»
(Виробництво харчової продукції)
Група
Дисципліна
Перелік тем для вивчення
№15С
 
Фізичне виховання 
Ранкова гімнастика, дихальні вправи, вправи для розвитку сили, гнучкості.
Англійська мова (ПС)
- Якісна їжа запорука здоров'я. Факти про їжу - ціна і якість.
- Генно-модифікована їжа. Переваги вживання органічної їжі.
- Підприємства харчової промисловості.
- Перспективи розвитку підприємств харчової промисловості. Сучасні технології у харчовій промисловості.
- Харчова цінність продуктів харчування. Здорове харчування - це корисно і смачно.
- Класифікація продуктів харчування.
- Групи вітамінів.
Німецька мова
- Групи вітамінів та продукція, в якій містяться вітаміни.
Історія України
- Україна в складі Російської і Австро-Угорської імперій.
- Українська революція 1917-1921 рр.
- Україна між двома світовими війнами (1921-1939рр.).
Аналітична хімія
- Кислотно-основне титрування.
- Титрометричні методи окиснення-відновлення (редоксиметрія).
- Титрометричні методи осадження і комплексоутворення.
- Гравіметричний аналіз ,суть класифікації.
Мікробіологія та фізіологія
- Типи бродіння.
- Мікробіологія м'ясопродуктів.
- Мікробіологія овочів, фруктів, яєць.
Біохімія
- Вітаміни.
- Ліпіди.
- Вуглеводи.
Безпека життєдіяльності
- Техногенні небезпеки радіаційного походження.
- Хімічні небезпеки.
- Соціально-політичні небезпеки.
Основи електротехніки
- Будова і принцип роботи трансформатора.
- Будова і принцип роботи генератора.
Технологія в-цтва к/п
- Технологічний процес приготування та відпуску соусів.
 - Технологічний процес приготування та відпуску страв та гарнірів з овочів та грибів.
- Технологічний процес приготування та відпуску страв та гарнірів з крупів, бобових та макаронних виробів.
- Технологічний процес приготування та відпуску страв з риби та нерибних продуктів моря.
- Технологічний процес приготування та відпуску страв з м’яса та м’ясопродуктів.
- Технологічний процес приготування та відпуску страв з сільськогосподарської птиці, пернатої дичини та кроликів.
Організація виробн в ЗРГ
- Організація випуску готових до споживання страв, виробів та напоїв у ЗРГ. Організація роботи гарячого цеху.
- Організація роботи та особливості виробничих процесів і робочих місць при виготовленні холодних страв і закусок у холодних цехах ЗРГ.
- Організація роботи спеціальних цехів у ЗРГ.
- Організація роботи хліборізального та мийного кухонного посуду і тари.
- Організація роботи експедиції, її призначення та склад приміщень.
- Організація роботи роздавальних.
Організація обслуг в ЗРГ
- Організація обслуговування бенкетів та прийомів.
- Особливості проведення офіційних бенкетів-прийомів.
- Кейтерінг як складова бізнесу у ресторанному господарстві.
- Особливості обслуговування прийомів за протоколом.
Основи підприємництва
- Технологія заснування  власної справи.
- Бізнес-планування у підприємницькій     діяльності.
- Ризик як стимул ефективної діяльності підприємців.
- Страхування  як метод  зменшення  ризиків.
Охорона праці в галузі
- Аналіз основних процесів, які застосовують в галузі.
- Вимоги до опалення, вентиляції, аспірації.
- Нормування шуму та вібрації.
Особливості ресторанного сервісу
- Особливості національних кухонь країн близького зарубіжжя.
- Особливості національних кухонь країн Європи, Азії, Америки та Австралії.
- Організація обслуговування іноземних туристів
 
Завдання для студентів коледжу
відповідно до програми дисципліни
Перелік тем для вивчення в період карантину
ІІІ курс група №31/32
спеціальність 181 «Харчові технології»
(Зберігання, консервування та переробка молока,
Зберігання, консервування та переробка м’яса)
Група
Дисципліна
Перелік тем для вивчення
№31/32
 
Фізичне виховання
Ранкова гімнастика, дихальні вправи, вправи для розвитку сили, гнучкості.
Англійська мова (ПС) (гр.31)
 
- Генно-модифіковані продукти та переваги вживання органічної їжі.
- Їжа та дієта.
Харчова промисловість, як передова галузь. (Підприємства харч.пром. Перспективи їх розвитку. Сучасні технології. Економіка України. Економіка Великої Британії).
 - Молочні види тварин (молоко, масло, сири та види сирів, кисло-молочні продукти, терміни зберігання, харчова цінність молочної продукції).
Англійська мова (ПС) (гр.32)
- М'ясні види тварин (свинина, яловичина, курятина, м'ясні вироби: ковбаси, сосиска, сардельки, м'ясні консерви, терміни зберігання, харчова цінність м'ясної продукції).
Німецька мова (ПС) (гр.31)
- Молочні види тварин (молоко, масло, сири та види сирів, кисло-молочні продукти, терміни зберігання, харчова цінність молочної продукції).
Німецька мова (ПС) (гр.32)
- М'ясні види тварин (свинина, яловичина, курятина, м'ясні вироби: ковбаси, сосиска, сардельки, м'ясні консерви, терміни зберігання, харчова цінність м'ясної продукції).
Фізична і колоїдна хімія
- Поверхневі явища. Адсорбція.
- Колоїдні системи та їх властивості.
- Структуроутворення в дисперсних системах.
Технологія молока і молочних продуктів (гр.31)
- Технологія плавлених сирів.
- Технологія сухих та згущених молочних консервів.
ТХК (гр.31)
- Технохімічний контроль технологічного процесу виробництва вершкового масла та спредів.
- Технохімічний контроль технологічного процесу виробництва різних видів сирів.
- Технохімічний контроль технологічного процесу виробництва молочних консервів.
 
 
ТОГ (гр.31)
- Розрахунок вакуум-випарної установки.
- Вивчення роботи та будови вакуум-випарної установки.
- Трьохкорпусна циркуляційна вакуум-випарна установка.
- Конденсатори.
- Пароструменні апарати.
- Сушильні установки. Класифікація.
Технологія м’яса і м’ясопродуктів (гр.32)
- Виробництво м’ясних консервів
ТХК (гр.32)
- Контроль процесу виробництва ковбасних виробів і копченостей.
- Контроль виробництва консервів.
- Контроль виробничих процесів при виробництві напівфабрикатів.
- Контроль процесу виробництва меланжу.
ТОГ (гр.32)
-Обладнання для виробництва ковбасних виробів.
-Обладнання для виробництва м’ясних напівфабрикатів.
-Обладнання для виробництва м’ясних консервів.
Промислова санітарія (гр.31)
- Дезінфекція, дезінсекція, дератизація.
- Контроль якості миття.
- Особиста та виробнича гігієна.
Промислова санітарія (гр.32)
- Санітарні вимоги до передзабійної витримки.
- Санітарні вимоги до виробництва ковбас, консервів.
- Санітарні вимоги до транспортування.
- Санітарний контроль в м'ясній промисловості.
Технологія переробки вторинних молочних ресурсів (гр.31)
- Молочно-білкові продукти.
- Молочно-білкові продукти отримані мембранним методом.
- Молочний цукор.
 
Охорона праці в галузі (гр.31)
- Аналіз основних процесів, які застосовують в галузі.
- Вимоги до опалення, вентиляції, аспірації.
- Нормування шуму та вібрації.
 
Охорона праці в галузі (гр.32)
- Стан травматизму і проф. захворювань.
- Дослідження впливу на працівників шкідливих речовин.
- Вимоги безпеки до окремих видів робіт.
- Визначення електробезпеки на підприємстві.
 
Завдання для студентів коледжу
відповідно до програми дисципліни
Перелік тем для вивчення в період карантину з 12.03 до 3.04
ІІІ курс група №35
 спеціальність 181 «Харчові технології»
(Виробництво харчової продукції)
 
Група
Дисципліна
Перелік тем для вивчення
№35
 
Фізичне виховання
Ранкова гімнастика, дихальні вправи, вправи для розвитку сили, гнучкості.
Англійська мова (ПС)
- Підприємства харчової промисловості.
- Перспективи розвитку підприємств. харчової промисловості. Сучасні технології у харчовій промисловості.
- Харчова цінність продуктів харчування. Здорове харчування - це корисно і смачно.
- Класифікація продуктів харчування.
- Групи вітамінів. Зернові.
- Овочі. Бобові. Фрукти.
- Молоко та молочні продукти.
- М'ясо,  ковбаса, риба, яйця.
- Жири та рослинна олія.
Німецька мова (ПС)
- Групи вітамінів та продукція, в якій містяться вітаміни.
Фізична і колоїдна хімія
- Поверхневі явища. Адсорбція.
- Колоїдні системи та їх властивості.
- Структуроутворення в дисперсних системах.
Технологія в-цтва кулінарної продукції
- Технологічний процес приготування та відпуску борошняних кулінарних виробів, страв із борошна.
- Зміни основних харчових речовин в процесі приготування їжі.
- Технологічний процес приготування страв лікувального харчування.
- Технологічний процес приготування страв для школярів.
Організація виробн в ЗРГ
- Організація роботи закладів ресторанного господарства з централізованим і децентралізованим виробництвом готової до споживання продукції.
- Організація роботи закладів ресторанного господарства з централізованим і децентралізованим виробництвом готової до споживання продукції.
- Організація випуску готових до споживання страв, виробів та напоїв у ЗРГ.
- Організація роботи гарячого цеху.
- Організація роботи та особливості виробничих процесів і робочих місць при виготовленні холодних страв і закусок у холодних цехах ЗРГ.
- Організація роботи спеціальних цехів у ЗРГ.
- Організація роботи експедиції, її призначення та склад приміщень.
Організація обслуг в ЗРГ
- Організація обслуговування бенкетів та прийомів.
- Особливості проведення офіційних бенкетів-прийомів.
- Кейтерінг як складова бізнесу у ресторанному господарстві.
- Особливості обслуговування прийомів за протоколом.
- Організація форм обслуговування іноземних туристів при готелях.
- Особливості обслуговування споживачів під час проведення спеціальних заходів, в місцях відпочинку споживачів, на пасажирському транспорті.
Санітарія та гігієна
- Санітарні вимоги до транспортування харчових продуктів.
- Санітарні вимоги до приймання харчових продуктів.
- Умови і правила зберігання харчових продуктів.
Виробництво борошн конд. виробів
-Тістечка. Напівфабрикати для приготування тістечок.
- Особливості технології приготування тортів.
- Вироби знежиреної калорійності
Охорона праці в галузі
- Вимоги до опалення, вентиляції, аспірації.
- Нормування шуму та вібрації.
- Техніка безпеки при обслуговуванні устаткування.
 
Завдання для студентів коледжу
відповідно до програми дисципліни
Перелік тем для вивчення в період карантину з 12.03 до 3.04
ІІ курс група №25С
 спеціальність 181 «Харчові технології»
(Виробництво харчової продукції)
Група
Дисципліна
Перелік тем для вивчення
№25С
 
Соціологія
- Економічна соціологія.
- Соціологія політики. Етносоціологія.
- Соціологія праці та управління.
Технологія в-цтва кулін продукції к/р
- Особливості використання спецій та прянощів у виробництві кулінарної продукції в національних кухнях.
- Удосконалення технологій борошняних та кондитерських виробів.
- Новітні технології приготування страв з м’яса.
- Новітні технології приготування страв з риби.
- Сучасні технології приготування функціональних напоїв.
- Удосконалення технологій приготування холодних страв.
Основи стандартизації та контролю якості х/п
- Правила розроблення, затвердження та впровадження стандартів
- Міжнародна система стандартизації іso
- Державна система стандартизації в Україні УкрСЕПРО.
- Правила проведення державної сертифікації.
Економіка під-мств різних типів
- Організація виробництва.
- Інфраструктура підприємства.
- Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції.
- Витрати і ціни на продукцію
Сучасні технології
- Особливості використання спецій та прянощів у виробництві кулінарної продукції в національних кухнях.
- Удосконалення технологій борошняних та кондитерських виробів.
- Новітні технології приготування  страв з м'яса.
- Новітні технології приготування  страв з риби.
- Сучасні технології приготування функціональних напоїв.
- Удосконалення технологій приготування холодних страв.
ОПУ
- Організація оплати праці на підприємствах.
- Організація матеріально - технічного забезпечення підприємства та збуту продукції.
- Внутрішньозаводське планування.
 
Облік і звітність
-Торгові обчислення.
- Документація торгових процесів
Основи підприємництва
- Бізнес-планування у підприємницькій     діяльності .
- Ризик як стимул ефективної діяльності підприємців.
- Страхування  як метод  зменшення  ризиків.
- Державне регулювання  підприємницької    діяльності.
Психологія та етика ділових відносин
- Емоційно-вольова сфера особистості
- Колектив як соціальна група
- Психологія спілкування
- Психологічні особливості конфліктів
 
Завдання для студентів коледжу
відповідно до програми дисципліни
Перелік тем для вивчення в період карантину  
ІІІ курс група №33/13С
спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
 
Група
Дисципліна
Перелік тем для вивчення
№33/13С
 
Фізичне виховання
Ранкова гімнастика, дихальні вправи, вправи для розвитку сили, гнучкості.
Англійська мова (ПС)
- Менеджмент.
- Маркетинг.
- Гроші, їх функції. Гроші в різних країнах.
- Бюджет і бюджетна система.
- Податки і податкова система.
- Страхування і страховий ринок.
- Кредитно-грошова політика.
- Сучасні банки. Банківська система. Відкриття банківських рахунків.
- Валюта. Обмін валют.
- Міжнародні фінансові організації.
Німецька мова (ПС)
- Гроші та валюта в різних країнах.
- Податкова система, страхування і страхова система.
- Сучасні банки, банківська система та відкриття банківського рахунку.
Вища математика
- Інтеграл. Застосування інтегралу до обчислення площ та об'ємів. Таблиця первісних.
Фінансовий облік (курсова робота)
Виконання курсової роботи відповідно до теми і завдання.
ІСіТвО
-  Формування статутного капіталу в «1С
Бухгалтерія». Введення операцій і проводок.
- «Прибутковий касовий ордер».
-  «Видатковий касовий ордер».
-  «Касова книга». Формування оборотної
касової відомості.
-  Робота з довідником «Основні засоби».
-  Робота з довідником «Способи відображення витрат по амортизації».
-  Оприбуткування основних засобів.
- Введення в експлуатацію основних засобів.
- Отримання кредиту від банку. Введення
початкових залишків.
- Нарахування та виплата заробітної плати.
 
 
 
Контроль і ревізія
- Контроль і ревізія основних засобів (фондів) та нематеріальних активів.
- Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації.
- Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці.
- Контроль і ревізія власного капіталу та забезпечення зобов’язань.
- Ревізія стану бухгалтерського фінансового обліку і фінансової звітності.
- Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії.
Казначейська справа
- Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів.
- Контроль у системі державного казначейства.
Психологія та етика ділових відносин (гр.33)
- Психічні процеси та їх роль у розвитку особистості.
- Психологія спілкування.
- Психологічні особливості конфліктів.
- Психологія способу життя професіонала.
Бухгалтерська звітність
- Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.
- Податкова звітність.
- Звітність перед органами страхування.
- Статистична звітність підприємств.
 
 
Завдання для студентів коледжу
відповідно до програми дисципліни
Перелік тем для вивчення в період карантину
ІІІ курс група №34/14С
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Група
Дисципліна
Перелік тем для вивчення
№34/14С
 
Фізичне виховання
Ранкова гімнастика, дихальні вправи, вправи для розвитку сили, гнучкості.
Англійська мова (ПС)
- Перспективи розвитку підприємств .харчової промисловості. Сучасні технології у харчовій промисловості.
- Харчова цінність продуктів харчування. Здорове харчування - це корисно і смачно.
- Класифікація продуктів харчування.
- Групи вітамінів. Зернові.
- Овочі. Бобові. Фрукти.
Німецька мова (ПС)
- Групи вітамінів та продукція, в якій містяться вітаміни.
- Непродовольчі товари та їх класифікація .
- Одягово-взуттєві товари.
Вища математика
- Основні теореми диференціального числення. екстремум функції. Дослідження функцій і побудова їх графіків.
Товарознавство к/р (гр.34)
Виконання курсової роботи відповідно до теми і завдання.
Обладнання підпр.торгівлі (14С)
- Торговельне холодильне обладнання.
- Торговельні автомати. Види. Характеристика. Установлення. Експлуатація.
- Піднімально-транспортне устаткування. Класифікація. Види. Характеристика.
Основи маркетингу
- Поняття та класифікація нового товару.
- Особливості товару на різних етапах ЖЦТ.
- Маркетингова стратегія ціни.
- Метод непрямого ціноутворення.
- Засади маркетингового ціноутворення.
- Маркетингова стратегія розповсюдження.
- Оцінка каналів розподілу та маркетингова логістика.
Основи менеджменту
- Розробка мотиваційної системи діяльності працівників підприємства.
- Контроль як функція менеджменту.
- Розробка системи контролю діяльності працівників підприємства.
- Комунікаційні процеси в менеджменті..
- Інформаційне забезпечення у менеджменті.
- Аналіз моделі комунікаційного процесу організації.
- Рішення як основа управління.
Основи торговельного підприємництва
- Аналіз діяльності підприємництва.
- Ризик і страхування в торговельному підприємництві.
Економіка торгівлі
- Основні фонди торгового підприємства. Класифікація. Оцінка. Аналіз.
- Доходи торгових підприємств, їх характеристика та резерви збільшення. Аналіз доходів підприємства.
- Витрати обігу торгових підприємств.
- Прибуток і рентабельність від торгової діяльності. Аналіз і планування прибутків та рентабельності підприємства.
Логістика
- Транспортна логістика.
- Інформаційна логістика.
-Логістика запасів.
Бухгалтерський облік
- Балансове узагальнення.
- Бухгалтерські рахунки і подвійний запис.
- Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку.
- Принципи обліку господарських процесів.
- Інформаційна база бухгалтерського обліку.