Заняття обмін досвідом з дисципліни Математика

05 березня 2024 року викладачка Галина Яцунова провела заняття "Формули зведення" з дисципліни "Математика" зі здобувачами освіти групи 13 (ОПП "Облік і оподаткування") та групи 16 (ОПП "Туризм та рекреація").
Заняття пройшло в дуже динамічному ритмі чередуванням пояснення викладачки з використанням проектора, виконання студентами прикладів та  завдань на платформі LearningApps. Під час заняття викладач акцентувала увагу студентів, ставлячи питання, іноді виходила на рівень діалогу. Методи навчання і виховання достатньо результативні, не складні, скоординовані, студенти швидко їх засвоюють. Викладачка дотримується дидактичних принципів навчання і виховання: активності, наочності навчання, систематичності, послідовності, доступності. Привертає здобувачів освіти до аналізу виконаних прикладів, самооцінки. Час заняття доцільно розподілений по рівнях складності.
Присутні на занятті колеги зазначили, що воно проведене на належному методичному рівні.