Запрошуємо до участі у конференції "Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки"

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки" оголошує про проведення ХVІ Міжнародної студентської наукової конференції "Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки". До участі запрошуються здобувачі освіти закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти України і зарубіжжя.
Робота конференція розпочнеться 03 березня 2023 року о 10 годині. У разі запровадження обмежувальних заходів конференція відбудеться в он-лайн режимі з використання платформи Zoom, про що буде попереджено заздалегідь.
На конференції планується робота таких секцій:
 1. Гуманітарні науки (науковий блок: історія, археологія, філософія, релігієзнавство, культурологія, українська філологія).
 2. Соціальні та поведінкові науки (науковий блок: економіка, політологія, психологія, соціологія, етика, естетика, інформаційна політика, комунікативістика, журналістика).
 3. Управління та адміністрування (науковий блок: облік, оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування, менеджмент, маркетинг, підприємництво та біржова діяльність).
 4. Товарознавство та логістика (науковий блок: торгівля, товарознавство, логістика, управління ланцюгами постачань).
 5. Право (науковий блок: основи правознавства, право в розрізі галузей, міжнародне право).
 6. Біологія та природничі науки (науковий блок: біологія, екологія, хімія, фізика, астрономія, географія та інші науки про землю).
 7. Інформаційні технології та прикладна математика (науковий блок: інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, математика, статистика, прикладна математика, інформаційні системи та технології).
 8. Виробництво, харчові технології та сфера обслуговування (науковий блок: організація виробництва, харчові технології, готельно-ресторанна справа та туризм).
 9. Громадське здоров’я та безпека (науковий блок: медицина, фізична реабілітація, технології медичної галузі, формація, соціальна робота, охорона праці, безпека життєдіяльності)
 10. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (науковий блок: іноземна філологія, зарубіжна література, країнознавство).
Вартість організаційного внеску для участі у конференції складає 100 грн. У вартість організаційного внеску входить організація, технічний супровід, підготовка відзнак учасникам, їх науковим керівникам та закладам освіти в яких вони навчаються. У вартість організаційного внеску не входить друк збірника матеріалів конференції. Вартість друкованого збірника матеріалів конференції – 100 грн. (сплачується окремо).
Після проведення конференції відбувається оприлюднення збірника тез доповідей на сайті https://ktbp.lutsk.ua/ua/search-work/konferenciyi?menu=1, а на електронні пошти, які вказані у заявках учасників буде надіслано електронний збірник тез доповідей та електронний сертифікат учасника конференції.
Для участі у роботі конференції потрібно до 03 лютого 2023 року на електронну адресу conference.pctbl@gmail.com надіслати заповнену відповідно до вимог заявку учасника, тези доповіді та копію квитанції про оплату організаційного внеску.
Кошти переказувати на розрахунковий рахунок: ППОПО ВСП "ФКТБП ВНУ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ"
код ЄДРПОУ 37707025  АТ КБ "Приватбанк" UA583052990000026003010800881.
У призначенні платежу обов’язково вказувати "За участь у конференції".
Для учасників, які у заявці вказали форму участі "доповідач", у разі запровадження обмежувальних заходів, на електронні пошти вказані у заявках будуть надіслані посилання для зустріч на платформі Zoom.
 
Вимоги до оформлення тез:
 • мова українська, польська, англійська;
 • ім'я і прізвище автора, місце навчання, ім’я і прізвище наукового керівника, його посада, кваліфікаційна категорія (науковий ступінь), педагогічне звання - у правому кутку сторінки, над заголовком;
 • назва доповіді - посередині сторінки великими літерами;
 • література нумерується у порядку згадування в тексті та оформляється у кінці тексту під назвою "Список використаних джерел", вирівнювання по центру та виділяється курсивом. На кожну позицію зі списку літератури повинно бути посилання у тексті. Список повинен налічувати не більше трьох позицій;
 • обсяг тез доповіді – 2-3 сторінки машинописного тексту (без нумерації);
 • основний текст: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, відстань між рядками – півтора інтервали, абзац – 1,25 см, всі поля – 2 см;
 • тези доповіді повинні бути надіслані на електронну пошту одним повідомленням разом з заявкою та квитанцією про оплату організаційного внеску;
 • файли називати: "Прізвище учасника-заявка", "Прізвище учасника-тези", "Прізвище учасника-оплата";
 • використання малюнків і таблиць не допускається;
 • надсилаючи інформацію електронною поштою, у графі Тема(Subject) зазначте "Міжнародна конференція";
 • відповідальність за дотримання академічної доброчесності, якість та зміст тез несе автор.
Телефон для довідок:
 • з загальних організаційних питань: +380 95 093 40 23  (Боярчук Оксана Петрівна);
 • з питань: технічних, отримання та підтвердження про отримання інформації учасників конференції, публікації тез та виготовлення сертифікатів:    +380 50 109 12 74 (Савчук Роман Григорович).
ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науковій студентській конференції "Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки"
 
Прізвище та ім’я студента-учасника конференції________________________________________________
Повна назва закладу освіти_________________________________________________________________
Назва секції ______________________________________________________________________________
Тема доповіді_____________________________________________________________________________
Форма участі (лише публікація тез;  публікація тез та доповідь на секції)____________________________
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника та його контактний телефон (мобільний)_______________
Контактний телефон учасника конференції(мобільний)___________________________________________
Електронна адреса на яку висилати матеріали конференції та посилання у разі запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів _________________________________________________________________________________________
 
Зразок оформлення тез
Прізвище та ім’я учасника конференції
Повна назва закладу освіти, в якому навчається учасник конференції
Науковий керівник: Прізвище та ім’я, посада, педагогічна категорія та звання
 
НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ
Текс текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Список використаних джерел