Засідання педагогічної ради

У коледжі відбулася педагогічна рада, на якій директор Микичак Б.М. проаналізував роботу та підвів підсумки педагогічного колективу за І семестр 2022-2023нр та окреслив перспективи розвитку у ІІ семестрі.
На педраді були розглянуті питання: удосконалення навчально-методичної роботи викладачів, зростання їх педагогічної майстерності та оцінка якості освітньої діяльності за допомогою моніторингових досліджень, з урахуванням вимог та очікувань основних користувачів освітніх послуг коледжу.
Уповноважена за реалізацію антикорупційної програми ознайомила працівників коледжу з основними антикорупційними стандартами та процедурами, правилами професійної етики, що викладені в Антикорупційній програмі
Викладачі-куратори обмінялися досвідом роботи у формуванні національної свідомості, патріотизму і активної громадянської позиції молоді.