Захист курсових робіт групах 33 та 23С

Курсова робота є однією з форм самостійної роботи студентів. Вона виконуються з метою закріплення, поглиблення,  узагальнення знань, одержаних студентами під час вивчення певного навчального курсу.Завершальним етапом написання курсової роботи є її захист. 9 та 13 грудня були проведені захисти курсових робіт з дисципліни «Податкова система» в групах 33 та 23С спеціальності Облік та оподаткування. Захист проходив у онлайн форматі з використанням сервісу ZOOM. Кожен студент  мав змогу  представити свою тему роботи і відповісти на запитання членів комісії і своїх колег. Захист курсових робіт у досить незвичному форматі став хорошим досвідом для студентів у подальших творчих напрацюваннях. Керівник курсової роботи та члени комісії вдячні студентам у сьогоднішній нелегкий час за активну роботу, змістовний матеріал робіт, яскраві та правильно оформлені презентації, що були використані підчас захисту. Захист пройшов у  доброзичливій атмосфері, а результатом залишились задоволені і викладачі, і здобувачі освіти.
Вітаємо студентів з гарними виступами, позитивними результатами та обміном корисним матеріалом! Бажаємо успіхів в подальшій підготовці до завершення навчання в коледжі!