Захист практики за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Студенти групи 24 за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" демонстрували свої звіти про практику. Практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Метою практики є вивчення напрямків діяльності та організації роботи установ, де проходить практика: закріплення, поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін та їх застосування до розв'язання актуальних проблем; підготовка до майбутньої роботи за спеціальністю.