Звіт про проведення міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Членство України в міжнародних організаціях"

15 грудня 2022року відбулась міжвузівська студентська науково-практична конференція ‹‹Членство України в міжнародних організаціях››.
Конференція проходила в стінах нашого навчального закладу. Від імені організаційного комітету відкрила конференцію завідувач торгово-економічного відділення, викладач Кінаш З.П. Було повідомлено про деякі організаційні моменти. Вона також  подякувала усім навчальним закладам, які зацікавились нашим заходом. А саме:
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка ,
  • ВСП «Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Національного університету «Львівська політехніка»»,
  • ВСП "Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка",
  • ВСП "Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну",
  • КЗ ЛОР "Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича",
  • ВСП «Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства»,
  • ВСП «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій».
Кожен з учасників міг обирати зручну для себе форму участі (заочну чи дистанційну).
Далі зі словом звернувся голова організаційного комітету, директор ВСП‹‹Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу НУХТ››, к.т.н., доцент Микичак Б.М. Підкреслив актуальність теми конференції в сьогоднішніх реаліях  і спонукав надалі працювати ще більше і відданіше на благо України.
Після цього були заслухані доповіді учасників конференції. Кожен учасник-студент мав наукового керівника. Доповіді супроводжувалися презентаціями.
Оголосила про завершення конференції член організаційного комітету, голова циклової комісії галузі знань ‹‹Управління та адміністрування››, викладач-методист Коляса М.М. Вона підкреслила, що всі доповіді були актуальними і заслуговували на увагу.
Усі учасники конференції отримали сертифікати (як доповідачі, так і наукові керівники).

Дякуємо за допомогу організаційному комітету, методисту ВСП "ЛФКХТБ НУХТ" Ільків О.Я., завідувачу торгово-економічним відділенням Кінаш З.П., модератору конференції голові ЦК "Дисциплін циклу загальної підготовки" Яцуновій Г.І.


Завантажити сертифікати:

За підготовку учасника конференції
За участь у конференції

Збірник тез доповідей Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Членство України в міжнародних організаціях»