Педагогічна рада

18 квітня 2023 року відбулось чергове засідання педагогічної ради Львівського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу НУХТ, на якому директор коледжу, к.т.н. доцент Борис Микичак підсумував роботу атестаційної комісії та педагогічних працівників, що атестувались у поточному навчальному році.  Звернув увагу на стан і перспективи організації навчальної технологічної практик, підсумкової атестації випускників. Наголосив на важливості дотримання принципів академічної доброчесності під час написання курсових робіт (проєктів), звітів практик, складання іспитів (заліків) здобувачами освіти, окреслив завдання, необхідні для забезпечення якісної підготовки фахівців.
Відповідальний секретар приймальної комісії, Галина Яцунова представила на обговорення та затвердження Правила прийому ВСП «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу НУХТ» у 2023 році. Зосередила увагу на термінах роботи приймальної та екзаменаційної комісій та актуальних вимогах до абітурієнтів.
Леся Лакоцька, заступник директора, внесла на розгляд педагогічного колективу список підручників загальноосвітнього циклу, рекомендованих  та запропонованих на вибір МОН України, а також оновлені та доповнені положення необхідні для  якісного освітнього процесу.