Про Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Литвин Ліля Василівна 

Викладач спецдисциплін для студентів спеціальності "Товарознавство та комерційна діяльність"

      Комерційна діяльність - одна з основних складових сучасного бізнесу.       Товарознавець-коменрсант — це висококваліфікований менеджер, який знає кон'юнктуру і закони вільного ринку, заснованого на використанні законів вартості, попиту, пропозиції та ін. Він універсальний фахівець торговельної справи, від результативної роботи якого залежить ефективність діяльності фірми в цілому.

      Потреба в товарознавцях – комерсантах є постійною, а в умовах постійного розширення торгівлі  попит на таких фахівців тільки зростатиме. Тому вірогідність працевлаштування за обраною спеціальністю є дуже високою (стовідсотковою).

     Комерційна діяльність пов'язана практично зі всіма аспектами роботи підприємств -  від технології і організації виробництва до фінансового господарювання. Для розробки правильної стратегії на ринку товарів і послуг комерційні служби підприємства повинні правильно оцінити загальний стан споживчого ринку і його тенденції в межах того регіону або сегменту, на який підприємство орієнтується.

     Випускники по спеціальності " Товарознавство та комерційна діяльність " – це фахівці, підготовлені для здійснення товарознавчої, комерційної, управлінської, експертно-консультативної, аналітичної, брокерської та науково-дослідницької діяльності у сфері ринкових відносин. Відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки вони можуть  працювати на посадах: товарознавець, інспектор-товарознавець, комерційний агент, агент з торгівлі нерухомістю, менеджер з продажу, брокер тощо.

    Ми навчимо   та розкриємо Вам таємниці ефективної роботи товарознавця-комерсанта.

Гарасим Галина Василівна

Викладач спецдисциплін для студентів спеціальності "Товарознавство та комерційна діяльність"