Пізнавально-екскурсійні заняття з дисципліни «Рекреаційна географія»

Студенти групи 26 зі спеціальності 242 «Туризм» провели пізнавально-екскурсійні заняття з дисципліни «Рекреаційна географія» з теми «Рекреаційні регіони світу. Європейський рекреаційний регіон.» Де набули первинних навиків інтернет-дослідження туристичних ресурсів на прикладі Європейського регіону.
Європа була й залишається найбільш розвиненим рекреаційним регіоном світу, щороку її відвідує до 60% усіх туристів нашої планети. Європейський туристичний простір виходить далеко за географічні межі Європи. Природні туристично-рекреаційні ресурси Європейського туристичного регіону представлені морськими узбережжями та водними об’єктами, бальнеологічними ресурсами, ландшафтними умовами, орографічними, флоро-фауністичними ресурсами. Студенти самостійно проводили екскурсійні інтернет-пошуки туристичних ресурсів Європейського регіону на прикладі окремих країн, визначали їх особливості та популярність на туристичному ринку.