ЦК дисциплін циклу загальної підготовки

Дисципліни циклу загальної підготовки відіграють важливу роль у підготовці фахівців «нового покоління», адже, беруть активну участь у формування компетентної особистості, яка може не лише відтворювати набуті знання, а й творчо їх застосовувати;  глибоко аналізуючи, вміє логічно обґрунтовувати прийняті рішення в контексті цілісного природничо – наукового світогляду; прагне постійного особистісного зростання та самовдосконалення.
Основне  завдання  – надати особистості можливості здобути й реалізувати систематизовані знання і практичні навички з природничих та математичних наук, які є необхідними для розв'язування теоретичних, практичних завдань з обраним профілем та отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем.


Нормативні документи


Протоколи комісії за 2023-2024 н.р.
Протоколи комісії за 2022-2023 н.р.
 


Склад циклової комісії

Яцунова Галина Ігорівна

Голова циклової комісії. Спеціаліст першої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: "Математика", "Вища математика", "Інформатика"

Гусак Ганна Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: "Інформатика", "Комп'ютеризація виробництва", "Інформатика і комп'ютерна техніка"

Кісько Іван Іванович

Спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: "Фізика та астрономія".

Павлюк Василина Андріївна

Спеціаліст.

Викладає навчальні дисципліни: 

Папроцька Олена Валеріївна

Спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: 

Люба Ольга Іванівна 

Старший викладач. Спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: "Вища математика", "Статистика"

Гук Руслана Володимирівна

Спеціаліст другої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: "Біологія"

Крохмальна Ольга  Михайлівна

Спеціаліст.

Викладає навчальні дисципліни: "Математика", "Інформатика", "Вища математика"

Ільків Олена Ярославівна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: "Хімія".