ЦК 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

Циклова комісія здійснює підготовку спеціалістів за спеціальностями:
071 «Облік і оподаткування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на підвищення власного науково-теоретичного та практичного рівня, на вивчення і впровадження в освітній процес сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасному попиту ринку праці.

Нормативні документи

План роботи циклової комісії у 2022-2023 нр
План роботи циклової комісії у 2021-2022 нр
План роботи циклової комісії у 2020-2021 нр
План роботи циклової комісії у 2019-2020 нр
 


Протокол № 1
Протокол № 2 
Протокол № 3

 


Склад циклової комісії

Коляса Марія Михайлівна

Голова циклової комісії, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Бухгалтерська звітність підприємства», «Фінанси», «Фінанси підприємства».

Любчак Оксана Михайлівна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Контроль і ревізія», «Економічний аналіз», «Податкова система», «Гроші і кредит», «Економіка торгівлі».

Ярошович Володимир Іванович

Доктор філософії.

Викладає навчальні дисципліни: «Комерційна діяльність», «Біржова діяльність», «Маркетинг», «Менеджмент».

Кінаш Зоряна Павлівна

Спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Політична економія», «Економічна теорія», «Ціноутворення», «Логістика».

Юфим Любов Михайлівна

Спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Економіка підприємства», «Організація, планування і управління».

Ковальська Леся Миколаївна

Спеціаліст першої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи підприємницької діяльності», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент».

Литвин Ліля Василівна

Спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальну дисципліну: «Товарознавство продовольчих товарів».

Гарасим Галина Василівна

Спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Товарознавство непродовольчих товарів», «Організація і технологія торговельних процесів», «Обладнання підприємств торгівлі».

Гапон Наталія Василівна

Спеціаліст.

Викладає навчальні дисципліни: «Організація, планування і управління», «Облік і звітність».

Сокирко Надія Степанівна

Спеціаліст першої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Облік і звітність в бюджетних установах», «Статистика підприємств».

Худа Марія Володимирівна

Спеціаліст першої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Облік і звітність в бюджетних установах», «Статистика підприємств».