Всеукраїнська науково-практична конференція

20 грудня 2023 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО». Головна мета конференції – вирішення проблем педагогіки фахової передвищої освіти в контексті імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту», обмін знаннями та досвідом, пошук рішень з актуальних проблем розвитку освіти в ЗФПО, а також використання перспективних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.