Захисти курсових робіт у групах 33 і 23с

Традиційно в період сесії першої половини навчального року проводяться захисти курсових робіт з дисципліни «Податкова система» здобувачами освіти з спеціальності Облік і оподаткування. Керівником робіт була викладачка Оксана Любчак.
Готуючись до захисту курсовоїроботи,студенти груп 33 та 23С ретельно відбирали, аналізували інформацію для подальшої її візуалізації.
Студенти показали хороший рівень готовності до захисту своїх робіт, високий рівень теоретичної підготовки  та представили свою курсову роботу своїм однокурсникам та комісії у складі Голови циклової комісії  галузей знань «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування» Коляси М.М. та директора нашого навчального закладу Микичака Б.М.
Все було цікаво і насичено. Члени комісії задавали студентам питання, що стосуються сучасного стану економіки нашої країни та системи оподаткування в період воєнного часу. Відповіді були досить змістовними, що часто ґрунтувались на проведених спостереженнях та офіційних даних. Були почуті власні бачення та надані пропозиції щодо вирішення основних проблем сьогодення, таких як боротьба з корупцією, ухилянням сплати в повній мірі податків і зборів і т.д.
Від членів комісії студенти почули схвальні відгуки, що є найкращою мотивацією для подальшого навчання та успішної практичної роботи.
Вітаємо студентів з успішнимзахистом своїх робіт. Бажаємо натхнення і нових досягнень.