Захист курсових проєктів у групі 21с

У Відокремленому структурному підрозділі  "Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу НУХТ" в онлайн режимі відбувся захист курсових проєктів  в групі 21с зі спеціальності "Харчові технології" за освітньо- професійною програмою "Зберігання, консервування та переробка молока".
Комісія, до складу якої входили директор Микичак Б. М., голова циклової комісії Мороз О. О.та керівник проєкту Перун Г.П., попередньо ознайомилась із змістом робіт. Під час захисту члени комісії  дали  характеристику роботам студентів, а також звернули увагу на проблеми галузі та заходи, спрямовані на  їх подолання.
Комісія зробила висновки, що незважаючи на воєнний стан в країні, студенти отримали необхідні знання для роботи в молокопереробній галузі.