Захист практики у 41 групі

Переддипломна практика є невід‘ємною частиною навчального процесу в коледжі. Вона спрямована  на закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь.
Практика студентів групи 41  спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока» проводилась на передових підприємствах молочноі промисловості. Усі студенти виконали програму практики й успішно іі захистили.