Організаційно-настановчі бесіди про доброчесність

Принципами доброчесності необхідно керуватись під час виконання усіх видів робіт  освітнього процесу. Гаранти освітньо-професійних програм і керівники практик провели організаційно-настановчі  бесіди з групами студентів, що навчаються за різними освітньо-професійними програмами з метою запобігання академічної недоброчесності під час проходження та написання звіт з навчальної й  технологічної практик.