РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі в Міжвузівській науково-практичній конференції «РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ», яка відбудеться 01 червня 2023року на базі Відокремленого структурного підрозділу «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій».
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА
До участі в конференції запрошуються студенти та викладачі закладів фахової передвищої освіти, вищої освіти, аспіранти та усі зацікавлені.
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ – до 20 травня 2023р.
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ – до 20 травня 2023р.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ – м.Львів, ВСП «ЛФКХТБНУХТ»
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: змішана
ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – 01 червня 2023р. о 1400
ОФОРМЛЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ УЧАСНИКІВ – до 05 червня 2023р.
РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ ЗБІРНИКА – до 10 червня 2023р.
Зареєструватися можна за  покликанням https://forms.gle/cqVcgkzSPdH6fng46
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГЕОПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Географія туризму
 • Проблеми рекреаційної географії
 • Природні та історико-культурні туристичні ресурси
 • Особливості туризму в умовах воєнних конфліктів

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВСТВА І МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

 • Туристичні ресурси світу
 • Культурні традиції та інновації у міжнародному туризмі
 • Регіональні проблеми світової туристичної економіки
 • Транскордонне співробітництво
ОРГАНІЗАЦІЯ Й ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
 • Економіка туризму
 • Культура і правове регулювання туристичних послуг
 • Менеджмент і маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі
 • Інновації у готельно-ресторанному бізнесі
 • Інформаційні та комунікаційні технології у готельно-ресторанному бізнесі
 • Економічні аспекти ефективного управління у готельно-ресторанного бізнесі
 • Історія, сучасний стан та тенденції розвитку готельного і ресторанного бізнесу
СУЧАСНІ ФОРМИ ТА ВИДИ ТУРИЗМУ
 • Активні та екстремальні виду туризму
 • Релігійний туризм
 • Сільський та екологічний туризм
 • Гастрономічний туризм
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Історико-культурний туризм
 • Ярмарковий туризм
 • SPA-туризм
ФОРМА УЧАСТІ:
 1. Публікація тез.
 2. Усна доповідь і публікація тез.
МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська.
ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ НЕОБХІДНО:
 1. Заповнити заявку (на кожного автора) за покликанням https://forms.gle/CF6P5EbUVx1K4jwf9   до 01.05.2023р.
 2. Оформити тези згідно вимог
 3. До 20.05.2023р. включно надіслати на zkinash@lfkhtb.lviv.ua такі матеріали:
  1. тези, оформлені у відповідності до вимог і зразка;
  2. анкету на кожного автора, оформлену за зразком.
 4. Назвати файли відповідно до прізвища (наприклад, Яцунова тези, Яцунова анкета). У темі листа вкажіть «Конференція».
Відповідальна за прийняття тез: Кінаш Зоряна Павлівна, тел. +38(063)1935863, +38(067)8131333
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ОТРИМУЮТЬ:
 1. Сертифікат учасника, що засвідчуватиме участь у конференції для студентів.
 2. Сертифікат за підготовку учасника, що засвідчуватиме участь у конференції та міститиме рекомендацію щодо зарахування не менше 0,2 кредити ЄКТС (6 годин) за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання (неформальної освіти) для науково-педагогічних та педагогічних працівників.
 3. Збірник матеріалів конференції розміщений у відкритому доступі на  сайті коледжу
ВИМОГИ ДО ТЕЗ:
 1. Матеріали приймаються на електронну адресу zkinash@lfkhtb.lviv.ua
 2. Кількість співавторів однієї публікації – не більше двох
 3. Тези не повинні бути раніше опубліковані
 4. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повної назви.
 5. Обсяг для друку – 1-2 сторінок (включаючи перелік літератури)
 6. Текст необхідно подавати у файлі, сформованому у редакторі Microsoft Word з розширенням *doc
 7. Основний текст: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифта 14, звичайний, відстань між рядками – 1, абзацний відступ 1,25
 8. Формат аркушів А4 (210⨯297 мм) з полями: верхнє і нижнє 2 см., ліве – 2,5 см., праве – 2 см.
 9. Тези мають бути написані українською мовою
 10. Структура тез:
 • посередині аркуша вказується секція;
 • праворуч від середини аркуша друкуються дані автора(ів) (прізвище та ім’я автора (ів), місце навчання, праці) (шрифт – напівжирний);
 • нижче, через 1 інтервал, посередині аркуша друкується назва публікації (великими літерами, шрифт – напівжирний);
 • нижче, друкується текст;
 • у роботі не повинно бути переносу слів та макросів;
 • сторінки тез не нумеруються.
 • через 1 інтервал після тексту статті вказується Список використаних джерел (не більше 5 найменувань) оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Список оформляється в алфавітному порядку.
 • матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори (автор).
ВИМОГИ ДО ДОПОВІДІ (ВИСТУПУ):
 1. Час виступу - до 5 хвилин.
 2. Доповідь на конференції має обов’язково супроводжуватись презентацією, яка виконана за допомогою програми Microsoft PowerPoint або її аналогів. На титульній сторінці презентації мають бути: назва доповіді, ПІБ доповідача, місце навчання.
Організаційний комітет:
 • Микичак Борис Михайлович – кандидат технічних наук, доцент безпеки виробництва та механізації технологічних процесів у тваринництві, директор ВСП «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу НУХТ»;
 • Мальська Марта Пилипівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету ім..Івана Франка;
 • Манько Андрій Михайлович – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка;
 • Кінаш Зоряна Павлівна – завідувач торгово-економічного відділення ВСП «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу НУХТ»;
 • Коляса Марія Михайлівна – голова циклової комісії галузей знань «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування» ВСП «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу НУХТ»
 • Ільків Олена Ярославівна – методист ВСП «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу НУХТ»;
 • Яцунова Галина Ігорівна – голова циклової комісії «Дисциплін загальної підготовки» ВСП «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу НУХТ».
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:  79039 м. Львів, вул. Бортнянського 30/32
ВідповідальнА особА: з питань доповідей (виступів) на конференції та загальних питань: Кінаш Зоряна Павлівна, тел. +38(063)1935863, +38(067)8131333