Матеріально-технічна база

Створення сучасного освітнього середовища, що  сприяє  успішному  здобуттю знань та повноцінному  особистісному  розвитку учасників освітнього процесу, визначається як головний пріоритет розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій». Оновлення матеріально-технічної бази є ключовим кроком у реалізації персоналізованих, компетентісних та інтегрованих підходів до навчання. За останні 5 років коледж успішно модернізував свою інфраструктуру, відповідно до ліцензійних умов.
Загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі, становлять: по забудові згідно з даними витягу з Єдиного реєстру об’єктів державної власності – 1571,8 кв.м.
Наявні приміщення (навчальні, побутові, спортивні) відповідають санітарним нормам, правилам протипожежної безпеки, державним будівельним нормам України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». Забезпечено ефективний режим провітрювання та освітлення. Температурний режим утримується на рівні 17-19°. У приміщенні працює як природна, так і штучна вентиляція, а також існують системи центральної каналізації, холодного водопостачання та водовідведення, електропостачання та міського теплопостачання. Каналізація підключена до централізованої міської мережі, і її стан системно контролюється відповідно до вимог СНіП 2.04.01-85. Туалетні приміщення на всіх поверхах навчального корпусу знаходяться в належному санітарно-технічному стані, що відповідає чинним санітарним нормам і правилам.Відповідно до викликів перед якими постала наша держава, в коледжі функціонує належне укриття, яке відповідає всім нормам оснащення формування з обслуговування захисної споруди: наявні два виходи, вентиляція, необхідна кількість води, санвузли, аптечки і т.д.
З метою забезпечення якісного навчального процесу та організації самостійної роботи студентів використовується 50 комп’ютерів із додатковим організаційним та периферійним обладнанням (принтерами, сканерами і т.д.). Для організації доступу студентів до мережі Інтернет організовано бездротовий зв'язок, що покриває площі коледжу, бібліотеки, навчальні і адміністративні приміщення.Усі лекційні аудиторії оснащені технічними засобами: проекторами, телевізорами, спеціальними екранами. Технічні  характеристики комп’ютерної та презентаційної техніки, мережевого обладнання, відповідають вимогам сучасних програмних продуктів на основі Windows-технологій.
Бібліотечний фонд на даний момент складає 8800 облікових одиниць. Книгозабезпечення підручниками складає 100%. Щорічне оновлення фонду бібліотеки коледжу новою літературою дозволяє належним чином забезпечити навчальний процес. Читальний зал, що межує з бібліотекою, за потреби використовується, як лекційна аудиторія.
Сформований електронний бібліотечний фонд, в базу якого внесено: навчальні програми, комплексні контрольні роботи, електронні підручники та посібники, методичні рекомендації з виконання курсових робіт.
Для заняття фізичною культурою та участі студентів у спортивних секціях окрім спортивного залу (126,4м²) в коледжі також функціонує стадіон і майданчик для занять спортом на відкритому повітрі.
Освітній процес здійснюється у 13 навчальних кабінетах і 3-х лабораторіях.
кабінету
Назва приміщення
Площа приміщень,
кв.м.
1
Кабінет технології м'яса і м'ясних продуктів
50,2
2
Кабінет  економіки,  організації,  планування виробництва
31,3
3
Кабінет бухгалтерського обліку
32,3
4
Кабінет української  мови, української та зарубіжної літератури
35,3
5
Лабораторія  мікробіології,  біохімії  та радіометричного  контролю  виробництва
28,2
6
Кабінет іноземної мови
16,2
7
Кабінет історії і географії
36
8
Кабінет іноземної мови
29,8
9
Кабінет  харчових  технологій,  молока  і молочних продуктів, технохімічного контролю виробництва
47,1
10
Кабінет інформатики і математики
47,9
11
Кабінет  інформаційних  технологій  і комп'ютерної техніки
51,3
12
Кабінет обладнання галузі, процесів і апаратів харчових виробництв, охорони праці та безпеки життєдіяльності
33,3
13
Лабораторія    органічної,     неорганічної, аналітичної та фізколоїдної хімії
45,9
14
Кабінет комерційної діяльності, товарознавства, маркетингу та менеджменту
47,1
15
Кабінет   фізики   та   основ   електротехніки, автоматизації виробництва
47,3
16
Актовий зал. Лекційна аудиторія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
85,1
17
Читальний зал., бібліотека
48,5/35,2
18
Спортзал
126,4
19 Навчальна лабораторія з технології виробництва харчових продуктів 58
Всі кабінети паспортизовані, оформлені журнали інструктажу з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
Усі навчальні аудиторії мають фонд комплексних контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, технічні засоби навчання, наочність, зразки товарів, роздатковий матеріал, додаткове обладнання, інвентар та навчальну літературу.
Актова зала на 100 місць розташована на третьому поверсі, можливе використання її для потокових занять та лекцій.

Оновленя спортзалу