Кваліфікаційний екзамен у 45 групі

17, 18 та 19 січня проводився кваліфікаційний екзамен для випускників  спеціальності 181 "Харчові технології" за освітньо-професійною програмою "Виробництво харчової продукції". Головою Екзаменаційної  комісії було запрошено Марценюк Анну Валеріївну, головного технолога  ТзОВ "Кондитерська фабрика "Ярич". Форма проведення екзамену 

Захист практики у 41 групі

Переддипломна практика є невід‘ємною частиною навчального процесу в коледжі. Вона спрямована  на закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь.
Практика студентів групи 41  спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока» проводилась на передових підприємствах молочноі промисловості. Усі студенти виконали програму практики й успішно іі захистили.

Захист практики у групі 46

12 січня відбувся захист практики в групах 46 та 26С спеціальності «Туризм». Керівник практики від коледжу Шерешков В.О.
Практика відіграє важливу роль у навчальному процесі при підготовці фахівців нашого навчального закладу. Тому при визначенні місця практики були обрані туристичні фірми м.Львова та області.  Практика відбувалася згідно з робочою програмою  практики в період з 13.11.2023р. по 12.01.2024р

Всеукраїнська науково-практична конференція

20 грудня 2023 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО».

Захист курсових робіт 34 група

Виконання курсової роботи допомагає студентам розвивати творчу активність, ініціативу, вчить їх систематизувати та поглиблювати одержані теоретичні знання, здійснювати аналіз ринкових відносин, самостійно працювати з навчальною та науковою літературою, використовуючи сучасні інформаційні засоби і технології. 15 грудня 2023 року відбувся захист курсових робіт з дисципліни "Комерційна діяльність" у студентів 34 групи спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Дякуємо нашим студентам за гарно підготовані роботи та презентації.

Захист курсових робіт 14с група

13 грудня 2023 року відбувся захист курсових робіт з дисципліни "Комерційна діяльність" у студентів 14с групи спеціальності "Підприємництво та торгівля". Курсова робота є важливим етапом навчання студентів, оскільки допомагає їм закріпити, поглибити та узагальнити знання, одержані за час навчання, а також застосувати їх для вирішення конкретного фахового завдання. Незважаючи на постійні тривоги та з вірою у ЗСУ наші студенти добре виконали поставлені перед ними завдання. Члени комісії високо оцінили представлені роботи студентів!

Захисти курсових робіт у групах 33 і 23с

Традиційно в період сесії першої половини навчального року проводяться захисти курсових робіт з дисципліни «Податкова система» здобувачами освіти з спеціальності Облік і оподаткування. Керівником робіт була викладачка Оксана Любчак.
Готуючись до захисту курсовоїроботи,студенти груп 33 та 23С ретельно відбирали, аналізували інформацію для подальшої її візуалізації.

Покращення цифрових навичок та особистої кібербезпеки

Цифрова грамотність в епоху інформатизації – одна з найважливіших передумов навчання, роботи та повсякденного життя. Вона надає можливість розпізнавати та уникати кризових ситуацій в Інтернеті, підвищує ефективність й робить складні речі простими.

Сторінки